OM HEMMET

Stiftelsen Hemmet är ett privat vårdhem med rätt att bedriva socialvård samt hälso- och sjukvård. Verksamheten drivs av en privat stiftelse utan vinstbringande syfte. Det finns 12 vårdplatser för heldygnsvård och därtill erbjuds dagvård. Verksamheten bedrivs i ett modernt vårdhem, vilket invigdes i maj 2012. Vårdpersonalen består av 12 personer - sjukskötare och närvårdare - och därtill finns köks- och städpersonal. Hemmet är bemannat med vårdpersonal dygnet runt. Hemmet anlitas i första hand av de åländska kommunerna samt Kommunernas Socialtjänst k.f, men vårdplatser kan också erbjudas till kommuner utanför Åland och till klienter privat. Upptagningsområdet är hela Norden och verksamhetsspråket är svenska. Hemmets verksamhet bedrivs i enlighet med socialvårdslagen och tillstånd för verksamheten har beviljats av Ålands landskapsregering. Lemlands kommun är närmaste tillsynsmyndighet och övergripande tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 


Målgrupp

Målgruppen utgörs av personer från 18 år och äldre med psykisk ohälsa och/eller socialt lidande. Den omfattar personer för vilka samhället inte lyckats ordna en tillfredställande omsorg i servicehus eller i det egna hemmet och personer som har en psykiatrisk diagnos, är klinikfärdiga och/eller har en dubbeldiagnos (utvecklingsstörning/psykisk ohälsa). Hemmet erbjuder boende i hemmiljö över lång tid, men är också till för personer som behöver en kortare tids placering för att ordna upp tillvaron i sitt liv eller skapa avlastning för anhöriga. Hemmet tar också emot dagvårdsklienter.


Historia

Stiftelsen Hemmets initiativtagare var Hilmer Eriksson från Mariehamn. År 1949 förvärvade stiftelsen markområdet Dahlsborg i Granboda, Lemland, ett område som i dag är ca 47 hektar och inrymmer åkerbeten, skog och fiskevatten. I juni 1950 stod Hemmet klart och verksamheten inleddes. Värdegrunden var kristen och vården riktade sig till personer med alkoholproblem som på Hemmet fick hjälp till ett nytt liv. Genom åren har verksamheten under olika tidsperioder riktat sig till olika målgrupper. En tid var Hemmet uppfostringsanstalt för barn och därefter åldringsboende. År 1985 påbörjades den verksamhet som fortfarande bedrivs i dag – ett psykiatriskt vårdhem på kristen och vårdvetenskaplig värdegrund. I maj 2012 färdigställdes byggandet av ett nytt modernt vårdhem där verksamheten bedrivs i dag.

VÄRDEGRUND

Idén

Stiftelsen Hemmet driver ett vårdhem med kristen och vårdvetenskaplig värdegrund i en kärleksfull kultur. Hemmet vill skapa förutsättningar för en levande verksamhet och utgöra ett komplement till den offentliga vården, ett alternativ för människor som behöver hjälp att genomleva sitt lidande mot hälsa. Vårdhemmets litenhet, stabilitet och hemkänsla är grundläggande faktorer. På Hemmet finns möjlighet till enskilda samtal, ensamvarande och gruppgemenskap. Den sociala uppbyggnaden skapas genom meningsfullt arbete. Hemmet är ett livets snickarbod där varje enskild person får arbeta i den takt den förmår med sin hälsa mot mera livgivande meningssammanhang.


Kulturen

Vårdkulturen präglas av att bygga upp trygga tillitsfulla ritualer för de inneboende att längta till och därigenom bygga upp ett meningssammanhang där livet och tiden blir värdefull. Kulturen som är bärare av gemenskapens kraft skall vara renande och näringsgivande. Vår strävan på Hemmet är att vårdarna, med sin hållning, kunskap och erfarenhet samt med kärleken som grundmotiv och med viljan att lindra människors lidande genom vårdandets etos, ständigt skall återskapa den lidande människans möjligheter att hitta sin längtan till ett meningsbärande liv.

OM DAGEN

fikaHemmet upprätthåller traditioner genom att fira högtider så som födelsedagar, jul, påsk, midsommar, första maj, Lucia m.m. Församlingen håller regelbundet andakt på Hemmet och de inneboende erbjuds möjlighet att delta i gudstjänster i kyrkan. Personalen ordnar olika aktiviteter så som social träning, sittdans, högläsning, pyssel, bowling, simning, promenader, utomhusaktiviteter och hantverk. De inneboende har möjlighet att delta i matlagning och sköter med hjälp av personalen städningen av de egna rummen och klädtvätt.

Hemmet sköter de inneboendes hälso- och sjukvård inom Hemmet och/eller vid behov med hjälp av Ålands hälso- och sjukvård. Dessutom ordnas besök till tandläkare, fotvårdare, frisör, optiker etc. Varje inneboende har en eller två egenvårdare. Individuella samtal hålls med de inneboende och deras anhöriga.

Besökstiderna är fria (helst före kl. 20.00), men det är bra att komma överens med de inneboende i förväg så att de är hemma.

En dag på Hemmet kan se ut så här:

 • 07.30 Morgonhygien
 • 08.00 Frukost
 • 08.30 Bäddning, rakning m.m.
 • 10.00 Mellanmål
 • 10.15 Eventuella läkarbesök, samtal, hobbyverksamhet, aktiviteter efter individuella behov, gräsklippning, snöskottning etc
 • 12.00 Lunch
 • 12.30 Lunchvila
 • 13.15 Aktiviteter, t.ex. besök i Mariehamn, ärenden etc
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Inledande stillhet inför kvällen, umgänge, gemenskap
 • 17.00 Middag
 • 18.00 Umgänge, gemenskap
 • 20.30 Kvällsfika

Under veckans dagar fokuserar vi på olika aktiviteter:

MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLörd. o. sönd
Ärenden Motion Kökssysslor Inköp Städning Vilodagar
  Hobbyverksamhet   Promenad Andakt  
  Uteaktiviteter     Bastu  
BRA ATT VETA

Stiftelsen Hemmet sr är en privat stiftelse som leds av ordförande Benny Andersson från Lemland
Vice-ordförande: Harriet Lindeman
Styrelsemedlemmar: Bertil Erickson, Monica Nordberg, Maria Widen, Anita Karlsson 
Suppleanter: Yvonne Lindeman, Katarina Gäddnäs
Ansvarig läkare: Psykiater Juha Ahlroth
Föreståndare: Carita Karlsson, kan nås under kontorstid kl. 8-16
Biträdande föreståndare: Lucas Donner
Övrig personal: Sjukskötare, närvårdare, kock och lokalvårdare
Hedersmedlemmar: Professor Unni Å Lindström, Åbo akademi


Hemmet tar emot studerande och studiebesök enligt överenskommelse.

Stiftelsen Hemmet har rätt att ta emot donationer.

Fondbrev som kan användas vid uppvaktningar och som kondoleans finns att få på Ålandsbanken, Begravningsbyrå Nocturne och Stiftelsen Hemmet.


Kontaktuppgifter

Adress: Stiftelsen Hemmet sr, Byängskroken 49, AX – 22 610 LEMLAND, FINLAND
Tel. +358 18 34126
E-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

För platsförfrågan och mera information, kontakta föreståndare Carita Karlsson, tel. +358 18 34126, kontorstid kl. 8-16.

UPP